Història

Des del segle IX es tenen documents de les cel·les dins de l’actual terme de Cabanelles.

L’any 1860 arribà al nivell més alt de la seva població amb 1.162 habitants.

A partir dels anys 30 (del s. XX) sorgiren algunes associacions com: el Renaixement Cabanellenc, Unió Cabanellense i el Sindicat Agrícola.

Recull documental del municipi 844-1800