Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Cabanelles fins a:

Població

Lladó

Navata

Esponellà

Banyoles

Figueres

Girona

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

2 Km

3,2 Km

8 Km

15,3 Km

12,8 Km

34,3 Km

140 Km

234,5 Km

302,9 Km