Registre Únic de Parelles de Fet

Inscriure’s com a parella de fet és gratuït i es pot fer presencialment o telemàticament, a través de la Generalitat amb la documentació i procediment que s’indica en aquest Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya, aprovat per ORDRE JUS/44/2017, de 28 de març.


Inscriure la parella de fet. Requisits, documentació, FAQ, sol·licitud telemàtica i presencial.

Diferències entre matrimonis i parella de fet

Notícies relacionades: