Dades generals

Composició de la corporació 2013-2027

  • Sebastià Pèlachs Farcy – Alcalde (àrees: Serveis Públics i Urbanisme, Serveis socials i Sanitat, Governació i Comunicació i Promoció Econòmica i Desenvolupament Local)

  • Martí Espigulé Vallmajó – Regidor (àrees: Hisenda, Seguretat i Protecció Civil)

  • Natàlia Vilches Culubret – Regidora (àrea: Dona i Igualtat)

  • Xavier Sanchez Machordom – Regidor (àrees: Gestió de Residus i Medi Ambient i Promoció Econòmica i Desenvolupament Local)

  • Anna Callús Busquets – Regidora (àrea: Cultura, Esports i Festes)

  • Gerard Gummà Brugués – Regidor (àrea: Agricultura i Ramaderia)

  • Carles Ribosa Della – Regidor (àrea: Agricultura i Ramaderia)