Compostatge Casolà i Comunitari a Cabanelles

p tries compostant

EL COMPOSTATGE COMUNITARI (per més info, aquí)

Consulta el calendari de recollida PAP 2020, les posteriors modificacions es comunicaran per eBANDO i/o es passarà comunicació en paper.

Des del març 2018, juntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, es va presentar una iniciativa del i pel poble per tractar de forma pròpia una part dels residus que generem.

Actualment, és obligació de tots la separació i gestió dels residus municipals per tal de minimitzar el seu impacte ambiental i la despesa econòmica que suposa el seu tractament. Ja en aquesta línia, des de fa anys, a Cabanelles s’ofereix la possibilitat de realitzar compostatge a casa, a través de les campanyes del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de poder separar i autogestionar la fracció orgànica dels residus municipals (restes de menjar de la cuina, gespa, resta de poda de mida petita…)

Mitjançant aquesta pràctica els veïns i veïnes poden convertir les restes orgàniques (FORM) en un adob natural (el compost) al mateix jardí o hort. Tanmateix, hi ha veïns als quals no els és possible tenir un compostador casolà. En aquest sentit, i amb l’objectiu de poder tractar la matèria orgànica que generem a les llars del municipi, l’Ajuntament de Cabanelles promou una prova pilot al nucli d’Espinavessa de recollida porta a porta de la matèria orgànica, per tal de tractar-la mitjançant un compostador comunitari situat a les instal·lacions de la minideixalleria municipal, de manera que a totes aquelles les llars que no els és possible tenir-ne un de casolà tinguin, també, una alternativa d’autogestió.

Mitjançant aquesta prova pilot, comprovarem si Espinavessa pot autogestionar la matèria orgànica que genera, si aquesta autogestió resulta viable econòmicament, i si es pot prescindir de recollir i tractar aquesta fracció fora del municipi, amb l’augment de costos que això suposaria.

En aquest projecte es compta amb la col·laboració i suport del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

El personal de l’Ajuntament serà l’encarregat de la recollida porta a porta i del funcionament del compostador. A més, del procés de recollida amb el compostador comunitari s’obtindrà un compost de qualitat que podrà ser usat en els horts i zones enjardinades del nostre municipi.

Inicialment, es preveu que la recollida porta a porta es realitzi al nucli d’Espinavessa, on a priori, no és possible l’ús de compostadors casolans amb la idea d’estendre la iniciativa a la resta del municipi si resulta viable.

A cada habitatge participant en la prova se li farà entrega d’un cubell que s’haurà de deixar a fora els dies i hores que es faci la recollida. És recomanable que es pengi el cubell a la paret, reixa de la finestra amb un ganxo o altres, per tal d’evitar que s’acostin rates i/o gats i que la tramuntana s’endugui els contenidors.

El dilluns 5 de març s’iniciarà la recollida porta a porta dels residus orgànics i es posarà en funcionament el compostador comunitari.

Des del mes de febrer del 2019 es va incorporar la zona de la BENZINERA a la recollida del Porta a porta.

Si vius al nucli d’Espinavessa o de la zona de la Benzinera i et vols adherir a la recollida del PAP cal omplir aquest formulari i presentar-lo a l’Ajuntament, de forma presencial o per via telemàtica, omplint la sol·licitud i adjuntant el formulari citat.

EL COMPOSTATGE CASOLÀ

Sabíeu que cadascú de nosaltres generem gairebé mig quilo de matèria orgànica cada dia? De la bossa d’escombraries que fem a casa dia a dia, gairebé la meitat són restes de menjar o vegetals, que provenen dels nostres àpats i plantes. Actualment, la matèria orgànica que generem la llencem al contenidor de rebuig (el gris), i per tant va a parar a l’abocador. Per evitar els nombrosos problemes que això implica és important reciclar la matèria orgànica amb pràctiques que ho permetin fer.

Alguns municipis de la comarca començaran a seleccionar i recollir la matèria orgànica en contenidors al carrer. Nosaltres, però, podem treballar a tractar aquesta matèria orgànica a través del compostatge casolà i evitar així la despesa d’un nou servei de recollida de matèria orgànica.

Amb la instal·lació d’un compostador una família deixa de produir uns 1.200 kg (més d’una tona!!!!) de residus orgànics a l’any, tenint en compte les restes del jardí com ara la poda o la gespa. Compostant les restes orgàniques reduïm els residus destinats a l’abocador, disminuïm l’ús de fertilitzants químics i obtenim un adob de qualitat.

Voleu començar a compostar? Informeu-vos a l’Ajuntament! I per a més informació, visiteu el web http://compostatge.residus-altemporda.org/

Si voleu formar-ne part, heu d’omplir aquest formulari i presentar-lo a l’Ajuntament, de forma presencial o per via telemàtica, omplint la sol·licitud i adjuntant el formulari citat.