Regidories

Delegació àrees regidories 2023-2027

HISENDA
Coordinador: Martí Espigulé Vallmajó


DONA I IGUALTAT
Coordinadora: Natàlia Vilches Culubret


SERVEIS PÚBLICS I URBANISME
Coordinador: Sebastià Pèlachs Farcy


AGRICULTURA I RAMADERIA
Coordinadors: Gerard Gummà Brugués i Carles Ribosa Della


GESTIÓ DE RESIDUS I MEDI AMBIENT
Coordinador: Xavier Sanchez Machordom


SERVEIS SOCIALS I SANITAT
Coordinador: Sebastià Pèlachs Farcy


CULTURA, ESPORTS, FESTES
Coordinadora: Anna Callús Busquets


SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL
Coordinador: Martí Espigulé Vallmajó


GOVERNACIÓ I COMUNICACIÓ
Coordinador: Sebastià Pèlachs Farcy


PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL
Coordinadors: Xavier Sanchez Machordom i Sebastià Pèlachs Farcy

  • Competències de la Junta de Govern Local
    • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
    • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.