Regidories

Martí Espigulé i Vallmajó (JxC AM)
Alcalde. Recursos humans, governació.

Jordi Tonietti Ferrero (JxC AM)
Tinent alcalde. Cultura i esdeveniments, comerç i turisme.

Xavier Sànchez i Machordom (JxC AM)
Regidor. Urbanisme, Residus.

Daniel Arbusà i Torrent (JxC AM)
Regidor. Serveis públics.

Sebastià Pelachs Farcy (JxC AM)
Regidor. Hisenda, serveis socials i comunicació.

Natalia Vilches Culubret (JxC AM)
Regidora. Seguretat i protecció civil, regidoria de la dona.

Gerard Gumma Brugués (JxC AM)
Regidor. Agricultura, ramaderia i medi ambient, informàtica, telefonia mòbil i web.

  • Competències de la Junta de Govern Local
    • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
    • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.