Representants en els òrgans col·legiats

Martí Espigulé i Vallmajó

  • Assemblea General de l’Associació Catalana de Municipis.
  • Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya.
  • Corporació a l’Agrupació de Defensa Forestal de Cabanelles (ADF).

Jordi Tonietti Ferrero

  • Consell Plenari del Consorci Salines Bassegoda.

Javier Sánchez Machordom

  • Assemblea General del Consorci Localret.
  • Consell Plenari del Consorci de l’Alta Garrotxa.

Sebastià Pelachs Farcy

  • Associació de Micropobles de Catalunya.