Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 124-0 Edicte: 5439 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Nomenament de funcionari interí
Exercici: 2024 Bop: 123-0 Edicte: 5432 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Modificació del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació 2023-2024
Exercici: 2024 Bop: 120-0 Edicte: 5412 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 3CE 04/2024 i 3SC 05/2024
Exercici: 2024 Bop: 108-0 Edicte: 4796 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 99-0 Edicte: 4366 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Exposició pública d'un projecte de millores per a la construcció d'un mòdul de bioseguretat per a treballadors
Exercici: 2024 Bop: 85-0 Edicte: 3700 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2024 Bop: 82-0 Edicte: 3583 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1CE 02/2024
Exercici: 2024 Bop: 69-0 Edicte: 2775 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació inicial del Pla especial urbanístic Cal Cargol
Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2482 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1CE 02/2024
Exercici: 2024 Bop: 38-0 Edicte: 1384 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Informació pública de la modificació del Reglament d'abastament i subministrament d'aigua potable de Cabanelles