Desenvolupament de bones pràctiques agràries

El Ple d’aquesta Diputació, en sessió de data 21 de febrer de 2023, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a la província de Girona.