Desenvolupament de bones pràctiques agràries

El Ple d’aquesta Diputació, en sessió de data 21 de febrer de 2023, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a la província de Girona.

Comunicacions de crema del 02 de gener el 14 de març 2023

Durant el període comprès entre el 2 de gener i el 14 de març 2023, les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya, poden presentar un formulari de comunicació a traves dels següents mitjans disponibles: Entre el dia 2 de gener i l’11 de gener per a presentar el formulari […]

Subvenció de la Diputació de Girona per al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021 – Inversions

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 4 de maig de 2021, va prendre l’acord relatiu a la redistribució i concessió als ajuntaments de les subvencions corresponents del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2021. La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió […]

Subvenció Diputació de Girona – Actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals, anualitat 2022

En data 3 de maig de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre la concessió de subvencions del programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, per l’anualitat de 2022, atorgant a aquest Ajuntament l’import de 1.248,75€ (expedient 2022/2178) pel concepte de “Manteniment de franges […]

CURS TREBALLEM EN DIGITAL

De la fundacio Altem fan una formació d’informàtica encarada a la recerca de feina.El curs tè una durada de 20 hores i el mes de juliol faran dues sessions.   -Del 11 al 15 de juliol de 9:00h a 13:00h -Del 25 al 27 de juliol de 9:00 a 13:00h.   En aquest curs s’aprendrà: […]

ESPAIS MEDIEVALS 2022

Ja disposeu de totes les visites guiades programades en el marc del programa visites als espais medievals de l’Empordà 2022. Podeu consultar a l’apartat https://www.socemporda.com/espais-medievals

Encesa node servei mòbil nova generació 700 MHz i incidències en TDT

El servei mòbil de nova generació sobre la banda de freqüència de 700 MHz dels principals operadors mòbils es trobarà disponible properament. La tecnologia prestada sobre la banda de freqüència de 700 MHz, anteriorment utilitzada per la Televisió Digital Terrestre (TDT), permet oferir una millor cobertura a interiors i la major extensió de cobertura possible. […]