Aprovació Inicial “Modificació núm.5 NNSS Cabanelles”

Veure el document complet de la “Modificació Puntual núm. 5 de les Normes Subsidiaries de Cabanelles” aprovat inicialment en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Cabanelles en data 09/05/2018, fent clic AQUÍ