Procés selectiu funcionari interí sots-escala subalterna de l’escala d’administració general de l’Ajuntament de Cabanelles (agutzil)

Llistat de puntuacions finals del procés selectiu AQUI.

Decret 4/2017 sobre l’aprovació d’admesos i exclosos, consultar-lo AQUI
Publicacions BOPDOGC
Ves a la Instància de presentació (ANNEX I) AQUI
Consuta les BASES del procés AQUI.