Subvenció de la Diputació de Girona als Ajuntaments en el marc del progrma “Del Pla a l’Acció” 2022-2023

El President de la Diputació de Girona, en data 8 de febrer de 2022, va paprovar la convocatoria de subvencions per actuacions de la campanya “Del Pla a l’Acció” any 2022-2023.

A tenor de l’esmentat acord, la DDGI ha concedit a l’ajuntament de Cabanelles una subvenció per següent import:

  • Linia 1 – Servei de comptabilitat i geetió energètica (2022-2023)
Expedient Concepte Subvenció 2022 2023
2022/4474 Implantació del servei de comptabilitat energètica municipal 504,00 € 252,00 € 252,00 €