Subvenció de la Diputació de Girona per al Fons de Cooperació Econòmica i cultural any 2019

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 7 de maig de 2019, va prendre l’acord JG991/000020/2019-PPCICLHBG relatiu a la proposta de redistribució i concessió als ajuntaments les subvencions del Fons de cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2019 (exp. Núm. 2019/263)

A tenor de l’esmentat acord s’ha concedit a l’Ajuntament de Cabanelles els ajuts detallats a continuació:

Screenshot_1