Subvencions de la Diputació de Girona per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional, 2019

En data 21 de març de 2019, el president de la Diputació de Girona va aprovar la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional, 2019.

En data 18 de juliol de 2019 es resol la distribució dels imports de la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional, 2019.

A tenor de l’esmentada resolució s’ha concedit a l’Ajuntament de de Cabanelles l’import total de 15.206,80 euros repartit tal com s’indica:

Screenshot_2