Subvenció Diputació de Girona – Actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals, anualitat 2022

En data 3 de maig de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre la concessió de subvencions del programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, per l’anualitat de 2022, atorgant a aquest Ajuntament l’import de 1.248,75€ (expedient 2022/2178) pel concepte de “Manteniment de franges […]

Encesa node servei mòbil nova generació 700 MHz i incidències en TDT

El servei mòbil de nova generació sobre la banda de freqüència de 700 MHz dels principals operadors mòbils es trobarà disponible properament. La tecnologia prestada sobre la banda de freqüència de 700 MHz, anteriorment utilitzada per la Televisió Digital Terrestre (TDT), permet oferir una millor cobertura a interiors i la major extensió de cobertura possible. […]

Subvenció Diputació de Girona – Actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals, anualitat 2021

En data 3 de maig de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre la concessió de subvencions del programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, per l’anualitat de 2022, atorgant a aquest Ajuntament l’import de 1.248,75€ (expedient 2022/2178) pel concepte de “Manteniment de franges […]

PMP 2on TRIMESTRE

La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de Control del deute comercial, estableix l’obligació de les Administracions Públiques i les seves entitats i organismes dependents, de publicar en el seu portal web el període mig de pagament a proveïdors. Les dades corresponents al 2on trimestre de 2021 són les següents:

1 2 3 4 5 6