Aprovació Inicial “Modificació núm.6 NNSS Cabanelles – art. 94 Rehabilitació de Masos existents”

Veure el document complet de la “Modificació Puntual núm. 6 de les Normes Subsidiaries de Cabanelles” aprovat inicialment en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Cabanelles en data 18/07/2018, fent clic AQUÍ