Practica hàbits cibersaludables

Internet s’ha convertit en una eina imprescindible en la nostra vida quotidiana però, alhora, presenta importants riscos de ciber-seguretat per als quals la majoria de la ciutadania encara no està ben preparada.

Informat sobre el riscos i la ciberseguretat accedint als següents links:

Guia – hàbits CiberSaludables
Videos – hàbits CiberSaludables

“Necessitem una ciutadania digitalment formada, apoderada i protegida. Això ens portarà a una democràcia molt més participativa i preparada per la nova era digital”