Comunicacions de crema del 02 de gener el 14 de març 2023

Durant el període comprès entre el 2 de gener i el 14 de març 2023, les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya, poden presentar un formulari de comunicació a traves dels següents mitjans disponibles:

Entre el dia 2 de gener i l’11 de gener per a presentar el formulari de comunicació   seran els següents:

1.- A través de la pàgina web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural del tràmit per a comunicació de cremes vegetals pertinent.h

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi

2.- A través de la Petició genèrica:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica.

3. De forma presencial a les Oficines Comarcals, com ja es feia abans de l’entrada en vigor de la Ley7/2022.

4.- A partir del dia 11 de gener també es  podrà  tramitar a través dels ajuntaments.