Subvenció DDGI a ADF: actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, anualitat 2021, línia 2 de suport a les ADF.

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 20 d’octubre de 2020, va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 1 de desembre de 2020, va aprovar la convocatòria, per a la concessió de subvencions del programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, anualitat 2021.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 29 de juny de 2021, va aprovar concedir a les ADF i les Associacions i Federacions d’ADF les subvencions a fons perdut amb destí a la campanya de suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines, línia 2, corresponent a l’ADF de Cabanelles l’import total de 2.133,00 euros, pels següents conceptes (Exp. 2021/1605):