Subvenció de la Diputació de Girona per al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 16 de juny de 2020, va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2020. (Exp. núm. 2020/778)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 30 de març de 2021, va aprovar el canvi de destí de la línia INVERSIONS (FCEC 2020), sol·licitat per l’Ajuntament de Cabanelles.

A tenor de l’esmentat acord, s’ha concedit a l’Ajuntament de Cabanelles els ajuts detallats a continuació: