Subvencions de la Diputació de Girona als Ajuntaments en el marc del programa “Del Pla a l’acció” 2020-2021

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 3 de desembre de 2019, va prendre l’acord relatiu a la convocatòria de subvencions en el marc del programa “Del Pla a l’acció” anualitats 2020-2021.

A tenor de l’esmentat acord, s’ha concedit a l’Ajuntament de Cabanelles una subvenció pel següent import:

  • Línia 1 – Servei de comptabilitat i gestió energètica (2020 – 2021)

Arrel d’aquest ajut, l’Ajuntament de Cabanelles va sol·licitar a l’Agencia Comarcal de l’Energia i Clima de l’Alt Empordà (ACEC) la realització del servei de comptabilitat energètica municipal, mitjançant un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament, per a la gestió i el control de 6 pòlisses d’energia elèctrica del municipi, per els exercicis 2020 i 2021.