Subvenció de la Diputació de Girona per al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona , en sessió ordinària del dia 18 d’abril de 2023 , va pendre l’acord relatiu a la redistribució i concessió als ens locals de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural , per l’any 2023.

A tenor de l’esmentat acord, s’ha concedit a l’Ajuntament de Cabanelles els ajuts detallats a continuació:

Expedient Apliacació Concepte Import subvencio
2023/4231 Despeses  corrents Enllumenat public i per abastament d’aigua potable 23.007,30 €
2023/4232 Cultura Despeses culturals 7.130,70 €
2023/4233 Noves tecnologies Noves tecnologies 665,04 €
2023/4231 Camins Actuacions en camins 3.000,00 €
  TOTAL   33.803,04 €