Subvenció Diputació de Girona a ADF – Actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals, anualitat 2023, linies 2 i 6

En data 21 de març de 2023, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre la concessió de subvencions per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, per l’anualitat de 2023, linies 2 i 6, atorgant a l’ADF de Cabanelles l’import de 450,00 € (expedient 2022/10530) pel concepte de “Despeses de combustible per a maquinària i vehicles” (Linia 2).