Subvenció de la Diputació de Girona per al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 202 – Inversions

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 4 de maig de 2021, va prendre l’acord relatiu a la redistribució i concessió als ajuntaments de les subvencions corresponents del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2021.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 4 d’octubre de 2022, va prendre l’acord relatiu a l’autorització del canvi de desti de la subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, expedient 2021/414.

A tenor dels acords esmentats s’ha concedit a l’Ajuntament de Cabanelles els ajuts detallats a continuació: