CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ABASTAMENT I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans i ciutadanes en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a la modificació del Reglament d’abastament i subministrament d’aigua potable municipal, per recollir l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Per veure l’anunci de la consulta i els documents relacionats accedir al següent enllaç:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=1703140003_395487&idens=1703140003